GROUND ZERO 2021 – 15 YEARS

Steeds meer evenementen durven langzaam maar zeker een stap te zetten. Al is het nog onzeker we kunnen al wel uitkijken naar 15 jaar Ground Zero. Ground Zero blijft in ieder geval het enigste nacht festival dat Nederland rijk is en Bussloo strijkt met de eer, want dat is de plek waar het gebeurd. Al jaren reizen liefhebbers af om van heerlijke hardcore sets te genieten van hun favorieten artiest-en.

Met je hardcore crew afreizen naar bussloo deelnemen aan een meeting en doorgaan als de zon onder gaat en pas stoppen als de zon onder gaat dat is het beste gevoel wat je kunt hebben aan het mooi strand met pure hardcore.

TICKETS

Natuurlijk willen we er allemaal weer bij zijn 28 Augustus 2021 en dat kan. Jij en je vrienden kunnen weer lekker genieten met een drankje en de kwaliteiten van Ground Zero zoals je dat gewend was. Tickets kun je veilig en snel bestellen het verkoop kanaal, door hier te klikken en kom je op de juiste pagina terecht om je tickets veilig te stellen zo dat jij en je vrienden 100% weten dat jullie er bij zijn.

LET OP

We zitten nog steeds in een onzekere tijd waarin alles wel of niet kan doorgaan. Weet dat er een garantiefonds is en (vaak) de tickets vergoed bij het definitief cancelen van het event. Kijk altijd goed op de website van de organisatie wat de geldenden regels zijn. Engenix is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie, al doen we ons best jullie zo eerlijk mogelijk nieuws te bieden en jullie van recente content te voorzien.


ENGLISH

More and more events are slowly but surely daring to make a move. Although it is still uncertain we can already look forward to 15 years of Ground Zero. Ground Zero will remain the only night festival in the Netherlands and Bussloo will take the credit, because that’s where it happens. For years now, hardcore fans have been traveling to Bussloo to enjoy great hardcore sets from their favorite artists.

Travelling to bussloo with your hardcore crew, participating in a meeting and going on when the sun goes down is the best feeling you can have on a beautiful beach with pure hardcore.

TICKETS

Of course we all want to be there again August 28, 2021, and we can. You and your friends can enjoy a drink and the qualities of Ground Zero like you used to. Tickets can be ordered safely and quickly through the sales channel, by clicking here and you will be directed to the right page to secure your tickets so that you and your friends 100% know that you are there.

ATTENTION

We are still in an uncertain time where everything may or may not happen. Know that there is a guarantee fund and (often) reimbursement of tickets in case of a final cancellation of the event. Always check the website of the organization to see what the rules are. Engenix is not liable for any incorrect information, although we do our best to provide you with honest news and recent content.